Consultoria

IT

Les consultories s'executen tenint en compte els següents aspectes de la xarxa codependents: LAN, WAN, WIFI i seguretat, per a poder oferir una visió global de la situació, capacitats i àrees de millora, mitjançant:

> Inventariat de tots els elements de la xarxa i serveis contractats de telecomunicacions

 • Identificar cada dispositiu o servei de la xarxa

 • Estat del dispositiu: actualitzacions, llicències…

 • Ús que se li dóna a cada dispositiu i servei

 • Rendiment de cada dispositiu i servei

 • Cost de l'ús de cada dispositiu i servei

 • Esquema conjunt de tota la xarxa

 • Avaluació del conjunt de tota la xarxa i de cada dispositiu i servei


Una vegada finalitzada la consultoria, els auditors es reuneixen amb els diferents responsables designats pel client per a poder conèixer els nous reptes tecnològics que afrontarà l'empresa, i així identificar les noves àrees de millora per a les quals ha d'estar preparada.

 

Una vegada identifiques les àrees de millora, realitzarem una reunió en la qual exposarem diferents alternatives i vies d'actuació per al  futur de l'empresa dels nostres clients. 
 

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • phone
 • email
 • Linkedin