top of page

Servei de connectivitat

Security PLUS

Què passa si et roben les dades? Què passa si et cau la xarxa? Què passa si els teus treballadors es queden sense connexió, sense telèfon o sense accés a una aplicació cloud?

El servei de Connectivitat Security PLUS, a més d'incloure tots els serveis de Connectivitat Security Basic, dotarà a la teva xarxa i al servei de connectivitat d'una capa de seguretat d'última generació, mitjançant el model financer més rendible, el pagament per ús. Qualsevol de les nostres solucions et permet disposar de serveis de protecció avançats com:
 

  • Antispam: evites l'entrada de correus amb arxius maliciosos, o publicitat no desitjada que ocupa espai d'emmagatzematge en el servidor.

  • Antiphising: evita la suplantació d'identitats, de manera que es facin passar per algun empleat accedint a dades de comptes corrents...

  • IPS i IDS: evita que entrin en la teva infraestructura mitjançant un sistema de bloquejos i comportaments, i introdueix polítiques de seguretat i perfils

  • Gateway antivirus: protegeix la teva infraestructura i dades d'amenaces canviants, i fins i tot enfront d'amenaces Zero-Day.

  • Filtrat de contingut: estableix autoritzacions d'ús de la xarxa, i impedeix l'ús a aplicacions o webs que consideris inapropiades.


Tot aquest sistema de protecció s'estén en diverses capes, de manera que generen un ecosistema amb uns índexs de protecció superiors al 99% i guardonat any rere any. A més, el nostre sistema avançat de protecció també vigila el trànsit encriptat, ja que i cada vegada més, el trànsit que entra a la xarxa i als dispositius és trànsit encriptat, encara que no per això, segur.

Aquest servei asegura una capa fundamental de protecció cara a les conexions externes

Aquest nivell de seguretat es basa en patrons de comportament sostingut pels principals motors de IA.

bottom of page