top of page

Servei de connectivitat

Security Client

Es tracta d'un client que permet oferir una solució de seguretat al dispositiu.

Aquest nivell de seguretat, no està basada en signatures, sinó que es basa en patrons de comportament sostingut pels principals motors de IA, de manera que es poden prevenir atacs, fins i tot atacs Dia-Zero. A més, podem obligar els dispositius a complir les normes de seguretat marcades per l'empresa. Aquesta solució permet:

• Protecció mitjançant antivirus de pròxima generació (NGAV): com hem comentat anteriorment no és un antivirus basat en signatures, sinó que és un sistema de seguretat de nova generació que es basa en l'estudi de comportaments i mutacions de codis, mitjançant motors d'intel·ligència artificial, que aprofiten en temps real l'aprenentatge de tots els dispositius connectats.
• Gestió uniforme de la xarxa i els dispositius: podem obligar als dispositius que es connecten a la xarxa de l'empresa a complir uns requisits bàsics que assegurin uns mínims de seguretat, com, per exemple, obligar a actualitzar l'antivirus o a comprovar primer l'estat abans d'entrar en la xarxa.
• Implantació de certificats DPI-SSL
• Elaboració de regles amb llistes blanques i negres per a polítiques de seguretat: pot establir regles de comportament per a permetre o denegar accions o comportaments, que estan prohibits o permesos. Per exemple, permet a certes persones entrar o no en certes aplicacions.

Aquest servei asegura una capa fundamental de protecció cara a les conexions externes.

Security Basic, més una capa de seguretat d'última generació mitjançant el pagament per ús.

bottom of page