top of page

des de 2.000 € a 6.000 € *

*ver condiciones

Cloud ERP

KIT DIGITAL

Conoce más...

Categoria: Gestió de processos

Cloud ERP és un sistema de planificació de recursos empresarials per a l' automatització integral de processos de negoci.

Característiques:

- Solució en format cloud

- 60h de parametrització per a empreses del segment-1 / 45h de parametrització per a empreses del segment-2.

- Digitalització i automatització de processos i fluxos de treball. Inclou: Comptabilitat/finances, Facturació, Projectes, Inventari, Compres i pagaments, Recursos humans, Logística.

- La solució disposarà d'APIs o Web Services per poder integrar-se amb altres eines.

- Serà actualitzable amb noves versions

- Escalable: solució adaptable als possibles canvis que experimenti l' estructura del teu negoci.

- Compliment del Reglament que regula les obligacions de facturació del Reial Decret 1619/2012

- Quotes durant 1 any

- Formació necessària i suport

- Beneficiaris: segments 1 i 2
- Usuaris per segment 1, inclou 10 usuari d'alta a la plataforma
- Usuaris per a segments 2, inclou 3 usuari d'alta a la plataforma
-Categoria id 6: Gestió de Processos
*Preu cloud ERP: 2000 € + IVA 3 usuaris / 6000 € + IVA 10 usuaris
*Preu amb el programa: 2000€ Preu amb el programa subvencionable: 0€
*Preu cloud ERP: 2000€
*Preu per 3 usuari del segment 2
*Preci amb el programa: 6000€ Preu amb el programa subvencionable: 0€
*Preu cloud ERP: 6000€
*Preu per 10 usuaris del segment 1

A medida de cada empresa
 

Porque todos somos diferentes

bottom of page